• Công ty TNHH TMDV Trang Trí Hoàn Việt Hotline: 0909 321 926

Phim chống nóng, cách nhiệt LLumar dùng cho ô tô 0

             Bảng Báo Giá Phim Cách Nhiệt NEXFIL HÀN QUỐC ( bảo hành 10 năm )

Gói sản phẩm

Kính lái

Kính sườn trước

Kính sườn sau

Kính hậu

Kính khác

Tổng tiền

Xe 4 chỗ

Phổ thông

H2PDK60

BN20

IR15

IR15

BN20

IR15

2.200.000

1.000.000

375.000

375.000

450.000

 

Xe 4 chỗ 

 Cao cấp

GREENA2/

STBKA62

STBK61

STBK62

STBK62

STBK61

STBK62

2,800,000

1,200,000

500,000

500,000

600,000

 

 

Phim chống nóng, cách nhiệt LLumar dùng cho ô tô 0

 

             Bảng Báo Giá Phim cách nhiệt Ô tô NEXFIL HÀN QUỐC ( bảo hành 10 năm )

Gói sản phẩm

Kính lái

Kính sườn trước

Kính sườn sau

Kính hậu

Kính khác

Tổng tiền

Xe 7 chỗ

Phổ thông

H2PDK60

BN20

IR15

IR15

BN20

IR15

2.550.000

1.000.000

375.000

375.000

450.000

350.000

Xe 7 chỗ

Cao cấp

GREENA2/

STBKA62

STBK61

STBK62

STBK62

STBK61

STBK62

3,200,000

1,200,000

500.000

500.000

600.000

400,000

 

Phim chống nóng, cách nhiệt LLumar dùng cho ô tô 0

             Bảng Báo Giá Phim Cách Nhiệt CLASIS Mỹ ( bảo hành 15 năm )

Gói sản phẩm

Kính lái

Kính sườn trước

Kính sườn sau

Kính hậu

Kính khác

Tổng tiền

Xe 4 chỗ

HC10

HC30

DS15

DS15

HC30

DS15

4.200.000

2.000.000

700.000

700.000

800.000

 


Phim chống nóng, cách nhiệt LLumar dùng cho ô tô 0

             Bảng Báo Giá Phim Cách Nhiệt CLASIS Mỹ ( bảo hành 15 năm )

Gói sản phẩm

Kính lái

Kính sườn trước

Kính sườn sau

Kính hậu

Kính khác

Tổng tiền

Xe 7 chỗ

HC10

HC30

DS15

DS15

HC30

DS15

4.800.000

2.000.000

700.000

700.000

800.000

600.000

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline:
    0938 290 818

Chúng tôi trên Facebook